VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2018-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2018-2

ARTIKLAR
10 Nya landskap
14 Rytm ränder rum
16 Vävningens poesi i rumslig skala
18 Sobra strukturer och taktila texturer
20 Mattor med stjärnstatus
23 Vassvävar
28 Med ett alldeles eget skimmer
30 Island
33 Kreativitet och djärvhet att skapa något eget
36 Rammad av det textila
38 Vävskolan: väv med lin

FASTA SIDOR
5 Inslaget
6 På tapeten
8 Vi har sett
9 Porträttet
26 Vi har sett
27 På gång
32 Vi har sett
43 Vi har sett
66 Kalender
67 Vi har läst
68 Bokdisken
69 Beställningar
70 Nästa nummer

VÄVNOTOTOR
44 Smålandsdräll med restgarner i ull
46 Josefin Gäfverts dubbelväv ”Born To Grow”
48 Vassväv i glesrips
50 Rundvävda dynor
52 Gles varprips med trasinslag
54 Sängmattor ”Blå Manhattan”
56 Hängmatta i varprips
58 Sommarmatta i varprips
60 Matta med inspiration från boken ”Tuskaft”

Nya Landskap

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer