VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2018-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2018-2

ARTICLES
10 New Landscapes
14 Rhythm, Stripes, Space
16 Weaving Poetry On The Room-Scaled Loom
18 Sober Structures, Tactile Textures
20 Rugs With Star Appeal
23 Reed Weavings
28 A Shimmer All Of Its Own
30 Iceland
33 Creativity And Courage For Their Own Work
36 Rammed By Textiles
38 Weave School: Weaving With Linen

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile News
8 Seen
9 Portrait
26 Seen
27 On The Go
32 Seen
43 Seen
66 Calendar
67 Read
68 Bookshelf
69 Order
70 Next Issue


DRAFTS AND PROJECTS
44 Smålandsdräll Using Up Woollen Remnants
46 Josefin Gäfverts’ ”Born To Grow”
48 Reed Weave In Weftwise Rib
50 Tubular Weave Seat Pads
52 Spaced Warpwise Rib With Rag Weft
54 Bedside Rugs ”Blue Manhattan”
56 Hammock In Repp
58 Rug In Repp With A Pattern From The 30’s
60 Rug In Weftfaced Rib

New Landscapes

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues