VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2017-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2017-4

ARTIKLAR
5 Agneta Flocks poetiska värld
12 Resor i rött
18 Återkomsten av turkiskt rött
22 Färga med krapp på lin
24 Färga med krapp och koschenill
26 Granatäpplet – en symbol för makt och fruktsamhet
28 Granatäpplen och slaget vid Narva
29 Granatäpplemönstret I kyrkligt sammanhang
31 Engelsk bibel med granatäpplen
31 Granatäpplet i skånsk tvistsöm
32 Rekonstruktion av en gyllene väv
34 Gyllene jungfru Marie kåpa
36 Smycka, binda, snöra, fästa, hänga…

FASTA SIDOR
5 Inslaget
6 På tapeten
33 Vi har sett, Väfskolan firar 151 År
66 Kalender
67 Vi har läst
68 Bokdisken
69 Beställningar
70 Nästa nummer

VÄVNOTOR
40 Handduk med makraméfrans
42 Vävskolan: Partimönster, vad är det?
46 Halvdräll till kudde eller dyna
48 Rödrutigt i sållväv
50 Röd dräll 
52 Klassiskt rutigt i rött och vitt
54 Kypertvävar i krappfärgad ull och silke
56 Röd ripsmatta med stjärnor
58 Rutig väska i krappröd rosengång
60 Agnetas krokodilväv

Smycka, binda, snöra...

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer