VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2017-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2017-4

ARTICLES
8 Agneta Flock’s Poetic World
12 Travels in Red
18 Rebirth of Turkey Red
22 Dyeing Linen with Madder
24 Dyeing with Madder and Cochineal
26 The Pomegranate – Symbol of Power and Fecundity
28 The Pomegranate and the Battle of Narva
29 Pomegranate Vestment Design
31 Pomegranates on an English Bible
31 The Pomegranate in Scanian Long-Armed Cross Stitch
32 Reconstructing a Golden Cloth
34 The Golden Virgin Mary Cope
36 Adorn, Tie, Lace, Attach, Hang, Knot and Reinforce

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile News
33 Seen, Väfskolan Celebrates Its 151st Anniversary
66 Calendar
67 Read
68 Bookshelf
69 Order
70 Next Issue

DRAFTS AND PROJECTS
40 Handtowel With a Macramé Fringe
42 Block Pattern Drafting, What Is It?
46 Half Dräll for a Cushion or Seat Pad
48 Red and White Check in Ms & Os
50 Dräll in Red
52 Classic Red/White Check
54 Twills in Madder Dyed Wool and Silk
56 Star Spangled Repp Rug
58 Checked Red in Bound Rosepath
60 Agneta’s Pet Crocodiles

Adorn, tie, lace...

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues