VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2023-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2023-1

Artiklar
7 De fyra årstiderna
8 Berättelser i rya
12 Pazyryk – en matta och en förening
14 Äkta mattor
20 Mattkonst ger lust att väva
26 Red varpen och dra på med redkam
27 Marie Rolanders tips vid trasmattsvävning
36 För vila och mångkultur
40 Damastvävaren
44 Vikingatidens inredningstextilier
59 Textil konst på Konstakademien

Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
58 Kalender
64 Bokdisken
65 Vi har läst
66 Nästa nummer

Vävnotor
18 Näckrosor och skimrande halm
24 Nypon, matta i opphämta
28 Med trasor i varpen
30 Prick och rand
32 Snabb skissmetod för rya
34 Dekorativ slitrya för väggen
38 Flätad kant
48 Vikingatida krabbasnår
50 Linnematta i dräll
52 Klackenmattan
54 Trasmatta i dragrustning
56 Väv halvcorduroy

Äkta Mattor

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer