VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2022-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2022-2

Artiklar
7 Textil magi – Jeannet Leendertse
Texter om textur i textil:
14 Monica Hallén
18 Linnea Blomgren
22 Ingela Berntsson
26 Lotte Dalgaard och Paulette Adam
30 Åsa Pärson
34 Matilda Dominique
38 Marie Ekstedt Bjersing
42 Sofia Hagström Møller
46 Winnie Poulsen
50 Tina Ignell
54 Miriam Parkman
58 Det vardagliga – Arianna E. Funk
60 Plagiat eller inspiration?

Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
59 Kalender
61 Vi har läst
66 Bokdisken
67 Beställningar
68 Nästa nummer

Vävnotor
16 En trasslig väv: Monica Hallén
24 Sjal Alabaster: Ingela Berntsson
41 Linnetyg i spetskypert:
Marie Ekstedt Bjersing
48 Vävar Med Olika Karaktärer:
Winnie Poulsen
falsk dubbelväv/flexande dubbelväv
sammanbunden dubbelväv
52 Sniljor och sniljematta: Tina Ignell

Monica Hallén

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer