VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2013-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2013-4

FASTA INSLAG
5 Inslaget
6 På tapeten
7 Läsarnas sida
8 Vi har sett
14 Textila tips
56 Kalender
72 Bokdisken
73 Beställningar
74 Nästa nummer

ARTIKLAR
Tema Randigt
16 Randigt på Nordiska museet
18 Synnöve Mork – en randig arbetsmyra
20 Tom Hedqvist – Dynamiska ränder
22 Mitt förhållande till randen
24 Kalmink
26 More is more
29 Louise Bourgoise, gobelinvävardotter
32 Ränder – en symbolladdad historia
36 Afro Art + Mira Maya = ränder
38 Hannas Horisonter
40 Klädda möbler
42 Magder

VÄVNOTOR OCH BESKRIVNINGAR
44 Magd med linvarp
46 Väv med solfjäderssked
48 Väv kalmink
52 Hjärtmattor
54 Sålldrällshandduk med broderat hjärta
56 Två drällhanddukar med olika rand
58 Randiga filtar
60 I jorden finns ränder
62 Gardin blå rand
64 Halmgul duk i damast

Klädda möbler

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer