VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE

Photos from “Under one roof”

In our home town Linköping, the County Museum has a juried exhibition of craft, art, sculpture and textile. It will be open until Jan 11th, 2015.

Hera are some photos:

First an embroidered train “Lakvik” by: Lena Djurström, Risten Lakviks Järnväg, Kerstin Hanstorp, Kerstin Jacobsson, Yvonne Oscarsson, Judit Rogulla, Gunvor Wäreborn, Carin Ängmo.

under_s_tak2

Embroidery/small tapestry: Vaktstugan Häradskär by Lena Neander, Norsholm

under_s_tak1

A damask weave by Inger Andersson, Linghem: “Storstaden somnar” (The city is going to sleep)

under_s_tak3

Annika Rudholm, known from Vävmagasinet has made two “ripsvävar” (repp) in paper and other material.

under_s_tak5

“Candy”, double weave with rags, by Gabriella Lundqvist, Linköping.

under_s_tak6

Ulla Thorell, Linköping has woven a monks belt with glittering inlay: “Vinternatt” (Winter night).

under_s_tak7

Why not a bearskin in natural coloured wool and recycled material? “Slaskbjörn” by Josefin Tingvall, Linköping

under_s_tak4

Last but not least: A classical view from the bridge of Kungsgatan in Norrköping: a tram and the amazing building “Strykjärnet” ( The Iron) “Spår i staden” (Tracks in the city), embroidery by Jenny Sundström.

under_s_tak8

Till next week, have a nice weekend and enjoy yourself!

Bengt Arne, Vävmagasinet