VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE

Corrections

Nr 4-2019
A correction in the weft sequence on page 44.
see pdf.

Nr 1-2015

The weft for the blanket on page 50 in VÄV nr 1/2015, is counted/meter, for the whole blanket of 2 meter you will need ca 100 g blue and 400 g vhite yarn.

The warp required for the rug on page 46 is less than what is written in the project: It should be 360 g for the whole rug (180 g/colour)

3-2012
Correction in the pedal tie-up for the Scarf on page 56, see pdf.

2-2012
Correction in the sleying draft for the Repp on page 48.
Here you have two alternatives, sleying with one thread or with two threads. See article in VM #4/2012
One thread
Two threads

3-2010
In issue #3/2010 there is a correction in how many times the threads are multiplied, see pdf.

3-2009
In issue #3/2009 there is a fault on page 38, doublecloth, see drawing in the end, see pdf.

1-2009
In issue #1/2009 there is a fault in the selvage sequence, see pdf.

2-2008
In issue #2/2008 there is a fault in the number of ends on page 46. See picture.

3-2007
In issue #3/2007 there is a fault in a warpsequence on page 42. Please take a look at this pdf.