VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE

Alice Lund – Carpets are in the air

The library in Borlänge show up Wednesday 26th of November a fine exhibition of carpets from Alice Lund Textiles.

When we were in the studio this weekend we saw a brand new,  rölakansmatta with fine blends of fields (see  photo).

The library was shown rölakan, rosepath and photos of several interiors made over the years.

We wish ALT (Alice Lund Textiles) good luck and will return with a reportage in the VÄV-Scandinavian Weaving Magazine 2/15.

Some highlights of the exhibition:

From left Frida Lindberg, owner of Alice Lund Textiles front of a rölakansmatta woven at Alice Lund Textiles.

New rölakansmatta, design Alice Lund.

An interior of the exhibition, quite right retro with  samples for drapery delivered to the Embassy in Beijing.

The carpet is another variation of the one in the middle.

Below, a classic rug, “Lund-carpet” in the rosepath. Traditional yet completely private, as it should be at Alice Lund!

 

alicelund_MG_5152  alicelund_MG_5075

alicelund_MG_5081