VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2023-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2023-4

Articles
7 Knotted Together
8 Growth Rings
10 MalmöVäv
12 Textile Material Speaks
14 Someone's Already Been Here
17 The Object's Power over History
20 Norman Kennedy – Master of Weaving
22 Woven Stories
24 Over Time, Linn Karlsson
26 Patterns, Elena Semenova Esmail
28 Power in Threads
32 Cult Classics à la 1929
34 Historical Weaves: Decorative Textiles in Wool
38 Leksand Cloak
41 The Tales About the Silk Weaver and Naama
44 Chosing Colour in Weaving


Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
64 Bookshelf
65 Calendar
66 Next Issue

Drafts
37 Embroidery Ground for Medieval Embroidery
46 Weaving for The Living Room:
47 Soft Mohair Throw In Warm Tones
48 Pillowcase and Throw
50 Checked Sofa Throw in Doubleweave
52 Rosepath Pillows with Small Flower Pattern
54 Pillow Party: Three Pillows in The Same Warp
56 Getöga Ragweave Pillow
58 Christmas Blanket in Damask

The Object's Power over History

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues