VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2023-3

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2023-3

Articles
7 Romani History Told Through Textiles
10 New Art in The City Hall
12 Master of Pattern
14 International Weaving Center
17 Seen: Strict and Playful
18 Multi Function
22 Afterwards
25 Abakans at Tate Modern in London
26 Cross Sections
30 To Compose With Kasuri
38 My Weaving Equipment: The Warp-Weighted Loom
40 Medieval Doubleweaves
59 Lin On Me

Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
8 Textile News
58 Calendar
64 Bookshelf
65 Read
66 Next Issue

Drafts
32 Doubleweave with Kasuri
34 Woven Vessels in Doubleweave
36 Towels with Indigo Windows
42 Tapestry in Figural Doubleweave
44 Plaid in Color-and-Weave
46 Marigold Zig-Zag
48 One Rug, Two Sides
50 Throw in Colour-And-Weave
52 Play with Checks in Doubleweave
54 Scarf with One Light And One Dark Side
56 Cushions in Tubular Weave

Cross Sections

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues