VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2021-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2021-2

Articles
7 Linen Associations in Sweden
8 Flax in Bloom This Summer
9 Drawn in Thread, Drawn to Flax
10 Linen Thread – Bringing Out The Best
14 Spinning Flax Yourself
17 Mangling with a Mangle Board
18 Thread Art
20 A Life Choice
26 The Weaver in Båstad
28 Broken Patterns
30 Hälsinge Flax
32 Fine Linen
33 Karin Olsdotter-Brolin’s Dräll Loom
34 Damask Loom from Bergmans in Jättendal
38 Flax and Linen at Capellagården
40 Historical Weaves: The Roman Iron Age
46 Textile Tactility
49 Seen: Threads of Light and of Darkness

Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
62 Calendar
63 Read
64 Book Shelf
65 Orders
66 Next Issue

Projects
16 Weave up Your Handspun Linen Yarn
24 Bread Linen
25 Sleep Soundly on Bedding of Linen
35 Coverlet from Arbrå
36 Långmor's Curtain
44 Shawl in Diamond Twill
50 Bathroom Mats in Linen
52 Linen To Use and Cherish
55 Linen Towels for Daily Use
56 Checked in Houndstooth
57 Wandering Lines

Thread Art

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues