VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2021-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2021-1

Articles
7 The Icelandic Textile Center
8 Revelling in Fibre
10 Swedish Wool – an Untapped Resource
11 Bright Future for Swedish Fleece
12 Gotland Grey
14 Eldblå
16 Swedish Tweed
22 Historical Weaves: The Gerum Cloak
28 Textile Spaces
31 Human Fashion
36 Monumental Magic
38 Master of Soft Architecture
41 Woven Magic from Mazandaran
44 Story of a Coat
46 Make Yourself a Wool Duvet and a Wool Cushion


Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
62 Calendar
63 Read
64 Book Shelf
65 Orders
66 Next Issue

Projects
20 Herringbone Tweed
26 Drawing Inspiration from the Gerum Cloak
34 Pants and Top à L A 50s and 60s
42 Woollen Minimalism
47 Weave School: Finishing Treatments for a Huck Woollen Cloth
50 Woollen Skirt to go with a Cardigan
52 Wavy Patterning Created with a Fan Reed
54 Rya Cushion Knotted in Wool and Linen
55 Cushion in Crackle Weave
56 Handtowels in Stitched Double Weave

Swedish Tweed

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues