VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2020-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2020-4

Articles
8 La Partida – Rituals Surrounding Death
10 The Citadel Weaver
13 Historical Weaves: The Bronze Age
18 Kunstkollektivet 8B
20 Plain Weavers
22 Textilateljén in Gothenburg
24 Weaver in The Art World
26 Textiles Etched in Time
30 Spirit of Threads
33 On the Button!
38 Keeping Weaving Traditions Alive
44 A Textile Tale: What the Colours Signify


Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
62 Calendar
63 Read
64 Book Shelf
65 Orders
66 Next Issue

Projects
16 Seat Cushion with Bronze Age Inspired Tassels
36 Button Bag
40 Little Huck Curtain
42 Colourplay in Goose-Eye
45 Weave School: Sample Weaving
47 The Bathroom Textiles Project: Terry Washcloth
50 Linen Loveliness for the Hands and Face
51 Bath Towel and Bath Mat
52 Striped and Checked Rustic Handtowels
54 Double-Sided Seat Pads
56 Strip Weaving with Colour-and-Weave

Historical Weaves: Bronze Age

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues