VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2019-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2019-4

Articles
8 Symposium: Room for Texile Art
9 The Significance of Weaving Skills…
10 Look at the Rugs!
14 Textile Interpretations
16 A Letter from Ulla Kandell
18 Twelve Layers of Weave
22 The Weavers – Underdogs of The Bauhaus School
25 The Red Bookcase
26 Bella Rune XYZ
30 A Room of Rites
32 Tsutsumi – A Japanese Art Form
34 Linen Bread Pouches 2019
35 A Bag for Each Item
39 Surface and Line
 
Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
62 Calendar
63 Read
64 Book Shelf
65 Orders
66 Next Issue

Projects
36 Weave School: Deflected Double Weave
40 Striped Double Weave
42 Double Weave with Little Crosses
44 Checked Handtowels In Double Weave
46 Seamless Tubular Weave Bag
48 Dip-Dyed Double Weave
50 Hush Little Baby
52 Furoshiki, Japanese Art of Packaging
54 Bread Pouch in Dräll
56 Warming Waffle Weave

Twelve Layers of Weave

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues