VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2019-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2019-2

Articles
8 Textile Art Forward March
12 Inspiration in Play
15 Checks and Directions – A Balancing Act
16 Living the Dream
19 Patterns of Life
20 Indigo and Blue Dyeing During the
Industrial Revolution
24 Sustainability in Practice
27 Wondrous Blue: Handwoven
28 Kogin-Sashi
29 Kurume-Kasuri
30 Soft Engineering – Textiles Taking Shape
31 Co-Responsive Work
32 Threads of Life
35 Textilfest in Västerbotten
36 Heritage Meets the Future
37 Both Sides of The Miró Tapestry on Show

Regular Features
5 Editorial
6 Textile News
66 Calendar
67 Read
68 Book Shelf
69 Orders
70 Next Issue

 Drafts and Projects
38 Taqueté Pick-Up
40 Taqueté With Entered Warp
42 Weave School: Shaft-Switching
44 Taqueté With the Aid of Shaft-Switching
46 Blue-White in Rug Wool and Rug Linen
48 Weave and Sew Your Own Pouch
50 Indigo Blue Stripe Ring Sling
52 Clad in Indigo Blue
54 Striped and Checked Handtowels
56 For Using Wet and Dry
58 Blue Rug With “Rosy” Stripes
60 Rosepath And Stripes

Living the Dream - Sara Kånåhols

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues