VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2019-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2019-1

ARTICLES
8 A Textile Tale: Time and Butterflies
that Bear Up the Weight of the World
9 Seen: A Museum in Time
10 Musings on The Presence of Time
in Textile Work
15 Exhibition: An Unbroken Line
16 It has to do with Values
20 I Am a Weaver!
23 Seen: Everyday Sensappeal
24 A Textile Tale: Changes Over Time
25 A Textile Project: Spiral Journey in Time
26 The Weaver of Ransäter
28 Weaving for Peace
30 Unique Museum in Transylvania
32 In Praise of Patience

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile News
66 Calendar
67 Read
68 Book Shelf
69 Orders
70 Next Issue

 DRAFTS AND PROJECTS
34 Weave School: Deflected Double Weave
36 Circles in a Deflected Double Weave
38 Classic Handtowel in Goose-Eye
40 Bath Towel in Waffle Weave
42 Handtowels in Half Dräll
44 Dip-Dyed Handtowels in Waffle Weave
46 Handtowels in Double and Plain Weave
48 Värmland Warmth
50 Mohair Softness
52 The Blanket Nachongo
54 The Ultimate Warm Embrace
56 Two Sides to the Same Blanket
58 Sheer Östgötadräll

It has to do with Values

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues