VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2018-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2018-4

ARTICLES
10 Manual and Craft Dexterity…
14 Remains
18 Essentially it´s to do with Resources
20 Nanbu-Sakiori
22 Sakiori Art
23 Boro Textiles at Museum Collections
24 Boucherouite Museum in Marrakesh
25 Boucherouite Rugs
27 Shades and Surfaces
32 Filleklée – A West Värmland Textile
36 Rag Rugs à la Finland

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile News
8 Seen
12 Exhibition
13 Seen
23 Seen
30 A Textile Tale: The All-Black Rag Rya
60 Weave School: Finishes for Rag Rugs
66 Calendar
67 Read
68 Book Shelf
69 Order
70 Next Issue

DRAFTS AND PROJECTS
34 Rose Garland Filleklée
38 Rag Rug à la Finland
40 Checked Rug With Coloured Stripes
42 Pastel Checks
44 Patisserya
46 Piggboda Mat
48 Classic Stripe
50 An All Sorts Weftwise Rib
52 Cushions in Sakiori and Weft Loop Weave
54 Northern Lights Rag Rug
56 Bedside Rugs from Terry Towelling Rags
58 Three Rugs on The Same Set-Up

Remains

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues