VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2018-3

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2018-3

ARTICLES
10 Jun Tomita–Post Ikat
12 Sheila Hicks– Life Lines
16 Hälsinge Farms Become World Heritage Sites
19 Hälsingland’s Textile Treasures
22 The Textile Archive at Bollnäs Weaving Workshop
24 Ystegårn, a Sleeping Beauty
26 Light and Tranquil
28 With Roots in Tradition
30 Her Heart Lies in Hälsingland
32 New Homeland, New Dreams
34 Hälsinge Linen Weaving Mill
36 Weaving Provides Work, Experience and Community
37 All For Linen

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile News
8 Seen
9 Seen
66 Calendar
67 Read
68 Book Shelf
70 Next Issue

 DRAFTS AND PROJECTS
38 Weave School: Lace Weaves
40 Soft Open Weave Baby Blanket
42 Fresh Handtowels in Lace Weaves
44 Little Woolen Blanket in Lace Weave
46 Woollen Shawl in Greek Huck
48 Folklore Inspiration From Hälsingland
52 With Linen Chenille From Växbo Lin
54 Nybonns Repp Rug
56 Handtowels in Bollnäs Dräll
58 Baby Wrap in Twill
60 Skips in a Tie

LIGHT AND TRANQUIL

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues