VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2017-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2017-1

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile news
7 Readers' forum
8 Focus on
70 Calendar
71 Read
72 Bookshelf
73 Order
74 Next issue
Ullcentrum

ARTICLES
10 The heart and soul of wool
13 From fibre to finished rug
16 Skeined up and ready to go!
18 Annica's animals showed the way…
20 Filtmakeriet
22 Ullcentrum
24 Pure wool by the ton
26 The Weaving Mill in Bollnäs
28 Spinning your own yarn
32 Nuno – felted surfaces and designs
36 A Textile tale – The Byways Scarf
38 Guidelines for weaving
and finishing woollen cloth


DRAFTS AND PROJECTS
34 Nuno felt a starry scarf in wool and silk
40 Make a knotted saddle warmer
41 Knit a loop stitch cushion
42 Weave school: Moorman, Mariana Eriksson
46 Luscious garment fabric in Gotland wool yarn
48 Lustrous checked stole in Gotland wool yarn
50 Colour-and-weave effects in fine wool
52 Swathed in fields of natural colour
54 Daldräll in flower
56 “Rospiggen” modelled on a Roslagen boat rya
58 Gossamer silk and mohair shawl
60 Triangular shawl in goose-eye
62 Andreas Möller – Saimaa

The Byways Scarf

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues