VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2016-3

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2016-3

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile NEWS
7 Readers' forum
8 Seen
66 Calendar
67 Read
68 Bookshelf
69 Order
70 Next issue

ARTICLES
12 Textile art at Moderna Museet
14 Stunning colourist, painter and tapestry weaver
20 The Studio at HV
25 The Märta Måås-Fjetterström weaving studio
at Götgatan 71 in Stockholm 1966–1975
28 Dovecot Studios
31 Contemporary Peruvian Textile Art
32 Our textile art – the state of play
36 Saving our textiles
40 Love's rose – a lotus flower?
42 Our weaving workshops – Fresh take

DRAFTS AND PROJECTS
44 Textile tips: open air tapestry weaving
46 Weave school: corduroy
47 Single and half corduroy
48 Double corduroy
49 Double corduroy
50 Cushions in half corduroy
52 Rug in corduroy
54 Ångermanland dräll, a fresh take
56 Tynderö dräll, a fresh take
58 Furnishing fabric with a trailing flower design
60 The wandering man

Gunilla "Nillan" Holmgren - text Agneta Mattisson Bojing

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues