VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2016-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2016-1

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile NEWS
7 Readers' forum
8 Seen
10 Our fibres: Jämtland sheep – Swedish merino
66 Calendar
67 Read
68 Bookshelf
69 Order
70 Next issue

ARTICLES
12 Ulla Nygren – A feel for handwoven quality
14 Astri Sorby – Sea, Earth, Chalk
16 Tweed
18 Scottish Estate Tweed
20 Skye Weavers
23 Shilasdair Yarns
24 Uist Wool
26 Harris Tweed
34 Shetland and Shetland Tweed
35 The Shetland Tweed Company
38 Jamieson's of Shetland

DRAFTS AND PROJECTS
39 Textile tips: Spin your own tweed yarn
40 Tweed À la stefan moberg
42 Ulla’s worsted scarves with lace weave checks
44 Tweed in yarn from Uist and Shetland
45 Vadmal in herringbone
47 Textile tips: fulling your woollen cloth
48 Supersoft checked handtowels
50 Checked rag rug
52 Checked scarf in organic cotton
54 Simple weaves: plain weave and monk's belt
56 Huckaback blankets in jämtland sheep wool
58 Textile tips: felt balls in nice, bright colours

Skye Weavers

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues