VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2015-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2015-2

REGULAR FEATURES
5 Editorial
6 Textile news
7 Seen
8 Textile tips
9 Readers' forum
62 Calendar
63 Read
64 Bookshelf
65 Orders
66 Next issue

ARTICLES
10 Textile studies: Pattern, part of world history
12 Rugs, patterns, mosques, mosaics
14 Kilim, a technique and a weave
17 Soumak – weft-wrap technique
20 Tapestries as floor art
24 Innovative weaving
28 Creative partners
Working with rölakan technique
32 Weave studio with confidence in the future
36 A textile tale: Woven texture

DRAFTS AND PROJECTS
38 Cotton swatch the inspiration for scarves
40 Curtaining based on a fine cotton swatch
42 Rosepath apron, the idea for child’s blanket
44 Herringbone weave the inspiration for a throw
46 My "soumak"
48 Kilim – woollen flatweave rug with slits
50 Handtowels with little crosses
52 Black and white linen handtowels
54 Curtaining checked mosquito net lace weave
56 Coat in damask

Innovative Weaving

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues