VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2014-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2014-4

Regular features
5 Editorial
6 Textile news
10 Readers forum
11 Read
12 Seen
70 Calendar
72 Bookshelf
74 Next issue

Articles
18 WOVEN RUGS
knotted pile and rag inlay
20 A rosy tale, in praise of rag inlay
22 Cherising rag inlay
26 Discarded uniforms gave extra
warmth to bed ryas
28 Kirstine Packalén – Chenille rugs, rya…
31 Kasthall
37 Gunilla Lagerhem Ullberg – Passion for rugs
40 Handknotted sanctuary flossa
42 Handweaver as a identity
44 A textile tale: Byzantium – Borrby
The story of a blue ‘drätt’ hanging
46 A weaving life in Kärna rural heritage centre

Drafts and projects
16 Textile tip: Rug finishes
48 Clara’s bread cloth from Kärna
50 Cushions with rag inlay
52 Cross and rhomb rag inlay
54 Shuttle woven corduroy “rya”
56 Chenille – imaginative recycling
58 Doublecloth with add – on pile trim
60 Seat cushions in bottentäcke weave
62 Striped rag rug with rag inlay
64 Damask for a shawl and cardigan/jacket

Kirstine Packalén – Chenille rugs, rya and rölakan

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues