VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2014-3

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2014-3

Regular features
5 Editorial
6 Textile news
10 Read
11 Forum
12 Seen
70 Bookshelf
71 Orders
72 Calendar
73 Read
74 Next issue

Articles
16 Plant fibre
18 Weaving dishcloth
19 Flax or hemp in ancient and historic textiles
22 Natural dyes and processes
28 Fibre flair
32 Textile narratives
36 Therése Marklund, a demand for finishing treatments
38 Our Weaving Workshops – Anna Zetterlund
40 Sami costume – seasonal attire
42 VÄV 2014: 18 weavers
44 VÄV 2014: Fleeces ands sheepskin coverlets
54 Doublecloths

Drafts and Projects
46 Sheepskin coverlet in platt weave
48 Woad dyed linen finery
50 Mohair and fine wool throw
52 Scouring cloth, dishcloth or handtowel
56 Poncho in stitched doublecloth
58 "Heart" doublecloth woven with a draw device
60 Tesoro, a colourplay in doublecloths
62 Colour and weave in mohair

Textile narratives

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues