VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2013-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Content in2013-2

ARTICLES
6 On the carpet
9 Made by hand
12 Design theft?
14 Skåne and it´s textiles
16 HEMSLÖJD SKÅNE, and a superb archive
17 Heavenly beauty
18 The textiles at Burlöv’s old rectory
19 Fated lives with a scanian weaving legacy
22 Stories that gradually unfold
24 Skåne art weave techniques
29 Textile treasures
32 A fresh look
34 Close to the essence of life
38 The splendour in Skåne folk costume
41 Glitter and sheen to the fore
42 Märta Måås-Fjetterström – A modern rug studio
46 Bolstervaren and drawloom courses

PROJECTS
48 Three-shaft weave from bosarp
50 Explore Skåne art weave techniques
Weave Skåne art weaves
52 Half krabba
53 Rölakan
54 Dukagång
55 Monk's belt
56 Krabbasnår
57 Weaving and making up the bag
58 Krabbasnår on a linen ground
60 Trensaflossa
62 Decorate your work with yarn and ribbon
64 Opphämta and damask on the same set up

Close to the essence of life

Read an entire article from this issue

Read article

Previous issues