VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2024-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2024-2

Artiklar
7 Studier av storverk
8 Vikten av det konstnärliga
16 Hantverkskunskap och konstnärlighet i fokus
20 Ett mönster skapas
24 Återbrukad skönhet
28 Vara i det ovissa
30 Just go down the road
32 En kartläggning i mattornas värld
33 Stor gemenskap – massor av kunskap
34 Medeltidens ylletyger
48 Mitt vävredskap: tangentvävstolen
54 Kimono
65 Min favoritskyttel

Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
59 Kalender
64 Bokdisken
66 Nästa nummer

Vävnotor
37 Tyg till medeltida kjortel
38 Väska i plattväv
40 Romber och ränder
42 Farmor Nathalias drällduk
44 Duk och servetter i tjock- och tunnväv
46 Dubbelbred rutig duk med servetter i lin
52 Sjal i Network på Katie
56 En svensk kimono

Återbrukad skönhet – Uuve Snidare besöker trasryautställningen på Roslagsmuseet

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer