VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2021-4

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2021-4

Artiklar
7 Utvecklade veck
8 En tidsresa med Märta Måås-Fjetterström
10 Fortsättning följer
12 Vävsalong 2021
14 Se soluppgången! – ett personligt porträtt
av bildvävaren Inge Bjørn
18 Från Värmland ut i världen
21 The John C. Campbell Folk School
22 Väva samman
24 Ridån går upp med väv!
26 Historiska vävar: Vendeltiden
30 Möbler får nytt liv
32 Carl Malmsten-arkivet
34 Rädda Dagnis Samsas
40 Möbeltyger vävs och testas
44 Test av möbeltyger

Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
62 Kalender
63 Vi har läst
64 Bokdisken
65 Beställningar
66 Nästa nummer

Vävnotor
29 Inspiration av dyna från valsgärde 8
38 "Dagnis fjällruta"
41 Möbeltyg: tuskaft och panama
42 Möbeltyg: cord
43 Möbeltyg: satinée
46 Vävskolan: dubbeltrampa
48 En dyna för utflykten
50 Möbeltyg med två sidor
52 Röd-vitrutig ripsmatta
54 Julkors och silvergrå satin
56 Vävjul
57 Servetter till julens dukningar

Vävsalong 2021

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer