VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE

Rättelser

Nr 4/2019

Rättelse i trampordningen på sid 44.
Se här.

Nr 1/2016

I solvnotan till sjalen på sid 52 i VÄV nr 1/2016, står det att solvningen ska upprepas 28, resp 26 ggr. Med detta menas att:

Skaft 1–4 upprepas 28 gånger = 112 tr. (2 x 56 tr/färg som i varpordningen)
eller 1–4 x 26 = 104 tr (2 x 52 tr/färg som i varpordningen). Se här.

Nr 1/2015

Inslaget till den dubbelbreda filten på sid 50 i VÄV nr 1/2015, är räknat per meter, för en hel filt på 2 meter behövs det ca 100 g blått och 400 g vitt garn.

Varpåtgången till glesripsmattan på sid 46 är väl tilltaget: Räkna med ca 360 gram 2-trådigt Varpgarn/matta, (180 gram av varje färg.)

Rättelser i Nya Vävar:
Sid 84, 103 och 106

Nr 3/2012
Rättelse Deflected Double Weave. Se här:

Nr 2/2012
Rättelse Ripsmatta sid 48. Det går att solva med en tråd eller med två trådar, se artikel i VM 4/2012
Solvning med 1 tråd
Solvning med 2 trådar

Nr 3/2010
I nr 3/2010 har vi ett förtydligande under solvnotan för ”Ellen möter Karin”, det gäller hur många gånger solvningen ska upprepas. Trådantalet är rätt, men eftersom det är 2 trådar i solv så ska det stå 4 ggr i stället för 8 ggr, som exempel. Se pdf här.

Nr 3/2009
I nr 3/2009 har det blivit fel i trampuppknytningen för Väskan i dubbelväv på sid 38. Se pdf här.

Nr 1/2009
I nr 1/2009 har det blivit fel i solvordningen för duken Majblommor på sid 43. Se pdf här.

Nr 2/2008
I nr 2/2008 är det fel antal trådar i väven ”Rosengång på längden”, på sid 46. Se bild här:

Nr 3/2007
I nr 3/2007 är det en rättelse i varpordningen på sid 42. Se pdf här: