VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2022-3

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2022-3

Artiklar
7 Textilierna på Ellen Keys Strand
8 Med dubbel blick
12 En matta för vår tid –
Historien om En Träda
16 Broderat baner i centrum för kvinnlig rösträtt
18 Ödehusgardiner
20 Drottning Elizabeth I:s exklusiva
klänning blev altarduk
22 Fågelsjö
26 Gesäll och mästare
27 Mikrobiologisk färgning för 2000-talet
32 Vikingatiden
37 Hampans textilkultur i norra Vietnam
40 Opphämta

Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
58 Kalender
59 Vi har läst
64 Bokdisken
65 Beställningar
66 Nästa nummer

Vävnotor
16 Tygkvaliteter till vikingatida mansdräkt
36 Påve Clemens II:s strumpor
42 Opphämta med skälblad
44 Min sommarmatta
46 Randlek på bolstervar
48 Yllevävar i nytt överspunnet ullgarn
50 Servetter med stramalj
52 Drällduken Älvdans
54 Myggtjällsgardin på Strand
56 Blodröda bårder och gnistrande stjärnor

Fågelsjö

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer