VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2020-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i2020-1

Artiklar
7 Berättande broderi på biskopskåpa
8 Mötesplats: vävstugan i Vilhelmina
10 Buldanmattor och takmålningar
11 Rum för kontemplation
12 Klässbols linneväveri 100 år
16 De kyrkliga textilierna
stärker budskapet
20 Agda österbergs textila skatter
22 Vår tids kyrkotextil
26 Veneziansk sidenkonst
28 Fest och glädje
57 All tid texti l i 60 år!
 
Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
56 Kalender
63 Vi har läst
64 Bokdisken
65 Beställningar
66 Nästa nummer

Vävnotor
31 Vävskolan: droppdrällar
36 Gardin med små droppar
38 Tvätta och torka med droppdräll
40 Latinamerikainspirerad droppdräll
42 Skenkypertränder och myggtjäll
44 Poncho i stramalj
46 Silkesjal i stramalj
48 Plisserad fin sjal
50 Cumulus, rutig pläd i mohair
52 Rutigt med tätt och tomt
54 Matta i smålandsdräll

Veneziansk sidenkonst

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer