VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE
SVENSKA ENGLISH

Välkommen till VÄV

Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning,
läses i 30 länder!

I Vävmagasinet möter du textila utövare i alla tänkbara textila tekniker, från det traditionella till det mer experimentella. Varje nummer bjuder dessutom på 10 exklusivt framtagna vävbeskrivningar. Vi bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Vävmagasinet utkommer med fyra färgstarka nummer per år och trycks i 2 editioner: svensk och engelsk, vi erbjuder också gratis en förkortad tysk översättning av beskrivningarna, sök efter "Deutsche Überzetsung" på vår hemsida! I Japan kan man även läsa den med en japansk bilaga, och i Nederländerna med en förkortad översättning på holländska.

Nybörjare eller erfaren – välkommen i gänget,
börja prenumerera!

Vidare till startsidan

Welcome to VÄV

The main textile and weaving magazine in Scandinavia,
read in 30 countries around the world!

Scandinavian Weaving Magazine meets textile artists and practitioners who work in very varied techniques, from traditional methods to the more experimental. Each issue contains ten weaving projects specially designed for Scandinavian Weaving Magazine. We cover courses, exhibitions and the latest textile news. Scandinavian Weaving Magazine is published in four colourful and inspiring issues annually and is available in two editions: Swedish and English. We also offer a free German translation of the projects and technical articles, just search for "Deutsche Übersetzung" at this site.

Excellent reading for the beginner as well as the experienced weaver - Join us and subscribe!

Continue in English

VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE

Integritetspolicy

VÄVmagasinet/TB Ignell AB:s Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsregler, förkortade GDPR. Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ställer krav på personuppgiftsansvariga att säkerställa att tillräckliga garantier lämnas till den enskilde användaren och att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att databehandlingen ska ske på ett säkert sätt.

Som ett företag som värnar om integritetsfrågor har vi på VÄVmagasinet/TB Ignell AB tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, vad vi använder denna data till och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är således avsedd att säkerställa att vi behandlar personuppgifter som tillhör våra användare i enlighet med användarens instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Insamling av information och spårning

När du besöker vår webbplats

VÄVmagasinet/TB Ignell AB använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, vår användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adressen är informationen som Google Analytics samlar in mestadels trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter eller vad du klickar på. Den insamlade informationen används endast för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till att se vem som besöker webbplatsen.

 

När du kontaktar oss

Beställningar och prenumerationer

Om du väljer att prenumerera på tidskriften VÄVmagasinet eller beställa varor via vår hemsida, eller på annat sätt, kommer dina personuppgifter registreras i vårt prenumerationssystem. Kategorier av personuppgifter är namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Vi sparar för närvarande inte e-postadresser i vårt prenumerationssystem, men förbehåller oss rätten att göra detta i framtiden, för att till exempel skicka nyhetsbrev.

Dessa kommer i så fall att utformas på sådant sätt att det går lätt att avsluta nyhetsbrevet.

Samtliga personuppgifter raderas när vi inte längre behöver dem, senast 2 år efter avslutad prenumeration eller order.

 

Informationssäkerhet

VÄVmagasinet/TB Ignell AB är noga med säkerheten runt personlig information. När vi samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till viss personlig information och vi rättar alltid uppgifter som vi vet är felaktiga.

 

Tillgång till information

Du har rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter hänförliga till dig som vi behandlar. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@vavmagasinet.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

 

Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att vi längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats vavmagasinet.se. Vår webbplats innehåller inga dynamiska annonser eller liknande. Däremot finns direkta länkar till våra annonsörer i VÄVmagasinet, och även länkar till andra webbplatser som vi tycker är intressanta för våra läsare. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy och vi ansvarar inte för eventuell behandling av dina personuppgifter som ditt besök på en tredje part-webbplats kan resultera i.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats.

 

Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part

Vi använder inte information till något annat än vad vi anger

Vi ser till att all information lagras säkert

Vi raderar all information som vi inte längre har användning för

Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet

Du kan när som helst begära ut, korrigera eller radera information VÄVmagasinet/TB Ignell AB lagrat om dig

Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018. Om du har ytterligare frågor kontakta oss på:

E-post: info@vavmagasinet.se

Tel. +46 (0)13 138460

VÄVmagasinet

Sparrisvägen 6

SE-582 75  Linköping

Sweden